2016/11/25

Principiul anticipării și pregătirii acționării


Să învățăm acest principiu al pregătirii acțiunii de la praxiologul polonez care Tadeusz Kotarbinski.

Condiția posibilității de a executa ceva fără o pregătire ad hoc este pregătirea prealabilă. Există foarte rar acțiuni reușite începute fără pregătire săvârșite sub inspirație. Nu trebuie să ne bazăm pe ele. Practica curentă atestă ponderea covârșitoare a pregătirii în felurite raționalizări și ne permite să formulăm următoarea aplicație a principiului anticipării:

În momentul începerii unei acțiuni acțiunea trebuie să fie deplin pregătită.

Acțiunile pregătitoare sunt acțiunile ce premerg unei acțiuni viitoare care o fac posibilă, o facilitează și favorizează executarea ei.

Deci să nu facem economie de timp și de efort în pregătirea acțiunii. Bineînțeles că pregătirea trebuie făcută numai pentru acea acțiune care este realizabilă și pe care în mod serios trebuie să o făptuim.

Înlăturarea obstacolelor

Eliminăm tot ce ne împiedică să realizăm operațiile componente ale acțiunii.

Păstrăm elementele folositoare ale obiectului de eliminat. Să nu lichidăm ansamblul unui obiect compus care ne încurcă ci numai părțile care ne încurcă ale acelui obiect. Exemplu: să nu desființăm o organizație când trebuie să eliminăm doar niște membri.

Pregătirea spațiului acțiunii

Spațiul trebuie să fie liber de sarcini adică să nu fie afectat de alte acțiuni, drepturi sau obligații.
Spațiul trebuie să fie ales într-o zonă potrivită pentru acțiunea preconizată.
Spațiul trebuie să fie folosibil pentru acțiunea urmărită. Să nu fie potrivnic genului de acțiune pe care o pregătim: să nu conțină elemente inutile, constrângătoare sau ineficiente pentru operațiile componente ale acțiunii.
Locul trebuie să fie suficient de mare pentru a permite toate operațiile acțiunii.

Pregătirea materialului

Ceea ce trebuie transformat se va aduce în spațiul destinat acționării.
Materialul trebuie să fi parcurs toate fazele premergătoare acționării asupra lui adică să fie pregătit înaintea operării asupra lui. Exemplu: un propagandist al meritocrației trebuie să stăpânească doctrina meritocrată înainte de a face un proiect de propagare ideologică.

Pregătirea mijloacelor materiale

Instrumentele acțiunii trebuie să fie complete și bune de lucru.

Toată aparatura necesară acțiunii trebuie adusă în spațiul destinat acțiunii.

Toate mijloacele acțiunii trebuie asamblate în sistem adecvat efectuării operațiilor acțiunii.

Întregul sistem al mijloacelor materiale de acțiune trebuie probat înaintea începerii acțiunii.
Trimiteți un comentariu